Giới thiệu Mắm 6 Ngộ

Hộ Kinh Doanh Lê Văn Ngộ

Chuyên mắm cá lóc, mắm cá rô, mắm cá sặc, mắm cá đồng các loại...

Sản phẩm được làm từ nguyên liệu cá đồng tươi ngon với quỳ trình chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

Nhãn mắm cá đồng Văn Ngộ
 Bao bì sản phẩm mắm cá đồng Văn Ngộ

Nhãn mắm cá đồng Văn NgộBao bì sản phẩm mắm cá đồng Văn Ngộ