Hoạt động

GAP trong hợp tác xã nông nghiệp

Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP đã giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất, tạo ra nông sản hàng hóa chất lượng cao, đồng đều, an toàn cho người sử dụng và môi trường.

Huyện Vị Thủy: Chọn được 9 sản phẩm xây dựng OCOP trong năm 2021

(HG) - Ngày 6-4, ông Trương Trần Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, có buổi làm việc với các ngành chuyên môn về tiến độ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021.

Củng cố các loại hình kinh tế hợp tác

(HG) - Đến nay, ngành nông nghiệp huyện Vị Thủy đã tập trung củng cố và xây dựng được 25 câu lạc bộ khuyến nông, 34 tổ hợp tác và 19 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp.

Quan tâm nâng chất hoạt động kinh tế hợp tác

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) đang là xu thế phát triển và là thành phần kinh tế quan trọng của địa phương. Vì thế, thời gian qua, HĐND huyện Vị Thủy thường xuyên khảo sát, giám sát, nêu ý kiến tình hình hoạt động đối với tổ hợp tác, HTX trên địa bàn để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.